Vi lärare

Torbjörn Svahn är kontaktlärare för elever i 5A + några elever i 5C, och undervisar i matematik och NO.

Martina Högberg undervisar i svenska, engelska och SO, och är kontaktlärare för de flesta eleverna i 5B.

Linda Karlsson undervisar i svenska och matematik och är kontaktlärare för de flesta  eleverna i 5C.

Anna Munther undervisar i idrott och har kontaktelever i 5A + några elever i 5B.

Monika Håkansson undervisar i bild och textilslöjd.